Masz Pytania ? Zadzwoń !  698-889-653

I. Zasady ogólne


§ 1.

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

a) HIVE SPORT – należy przez to rozumieć HIVE SPORT Michał Borkowski, ul. Sportowa 1, 84-240 Reda,województwo    pomorskie  NIP:588-234-53-69 Tel: 698-889-653;

b) Kupującym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną (w tym konsumenta – w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego), osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej;

c) Sklepie internetowym – należy przez to rozumieć prowadzony przez HIVE SPORT w swoim portalu internetowym pod adresem www.bortexsport.pl sklep internetowy.
Regulamin określa zasady dokonywania przez HIVE SPORT, za pośrednictwem Sklepu internetowego, sprzedaży produktów Kupującym. Regulamin jest dostępny na stronie http://bortexsport.pl/content/3-regulamin dla każdego użytkownika Internetu, w tym dla każdego Kupującego.

§ 2.

Kupujący zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem przed złożeniem zamówienia na produkty dostępne w Sklepie internetowym. Kupujący składając zamówienie w Sklepie internetowym, składa jednocześnie oświadczenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.

 

II. Zasady składania zamówień, czas realizacji zamówienia


§ 3.

Zamówienia są przyjmowane przez strony http://www.bortexsport.pl, w wyjątkowych przypadkach telefonicznie 698 889 653. Po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem informację o jego przyjęciu z prośbą o potwierdzenie. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:

a) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - po tym, jak do sklepu dotrze od klienta e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia

b) w przypadku zamówień płatnych przelewem - w chwili dotarcia przelewu opłacającego zamówienie na konto sklepu.

Do każdego zamówienia dołączany jest paragon lub faktura.

§ 4.

Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + czas dostawy

§ 5

Przesyłki dostarcza:
Poczta Polska - przesyłka priorytetowa, czas dostawy 2 dni lub firma kurierską UPS, czas dostawy 24h w dni robocze. 
Z zastrzeżeniem ust. 2 i 4 Kupujący jest informowany o spodziewanej dacie dostawy przed złożeniem zamówienia.
Zamówienia na produkty mające czas realizacji powyżej 48h są sprowadzane na zamówienie. W tych przypadkach sklep nie gwarantuje realizacji zamówienia, jeśli wyczerpie się nakład produktu lub żaden z dostawców nie będzie mógł danego produktu dostarczyć. W takiej sytuacji zamówienie zostaje anulowane i ewentualne wpłacone przez klienta pieniądze zostają zwrócone w całości na wskazane konto.
HIVE SPORT dokłada wszelkich starań, aby zapewnić aktualność oferty w stosunku do ofert producentów. HIVE SPORT w miarę możliwości informuje o dostępności towaru przed złożeniem zamówienia, nie później jednak niż w ciągu 2 dni roboczych od jego złożenia.
W przypadku niedostępności towaru w magazynie i u dostawców sklepu, Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany i może podjąć decyzję o częściowej realizacji, wydłużeniu oczekiwania, ma również prawo do rezygnacji z zamówienia. W przypadku rezygnacji 
z zamówienia, HIVE SPORT zwraca całą otrzymaną od Kupującego sumę pieniężną. W takiej sytuacji umowa pomiędzy Kupującym a HIVE SPORT rozwiązuje się.
Realizacja zamówienia rozpocznie się w najbliższy dzień roboczy (poniedziałek – piątek), następujący bezpośrednio po dniu, w którym nastąpiło zaksięgowanie płatności.

§ 5.

Warunki dostawy określone w Regulaminie dotyczą zamówień realizowanych na terenie Polski. Zamówienia wysyłane zagranicę rozpatrywane są indywidualnie według ustaleń.
Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok. Zamówienia realizowane są tylko w godzinach pracy HIVE SPORT w sposób i terminie określonym za pomocą formularzy internetowych.

III. Ceny i opłaty

 

§ 6.

Ceny produktów znajdujących się w Sklepie internetowym www.bortexsport.pl podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (23%).
Udzielenie rabatów od podanych cen w Sklepie internetowym możliwe jest na podstawie indywidualnych uzgodnień lub kuponów rabatowych.
Ceny większości produktów w Sklepie internetowym nie obejmują kosztów wysyłki.

Kupujący posiada prawo wyboru sposobu dostawy - istnieje możliwość wysyłki na wskazany adres lub odbiór osobisty w HIVE SPORT.
 

Promocje:
 
a). Kod Rabatowy "11 Bieg Filipidesa z dnia 04.06.2016" w wysokości 100zł  przy zakupie za minimalną kowtę 250zł może być przeznaczony tylko i wyłącznie na obuwie sportowe. Ważny jest pół roku.
b). Kod Rabatowy "Roll&Run SMOLNO z dnia 23.04.2016"  w wysokości 100zł  przy zakupie za minimalną kowtę 250zł może być przeznaczony tylko i wyłącznie na obuwie sportowe. Ważny jest pół roku.
 

IV. Formy płatności

 

§ 7.

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
  - przy odbiorze: należność pobiera listonosz lub kurier;
  - przelewem bankowym na konto sklepu;
  - kartą kredytową
  - za pośredniednictwem serwisu PayU

Przesyłki zagraniczne mogą być opłacane tylko przelewem.

V. Niezgodność towaru z umową, odstąpienie od umowy, zwroty


§ 8.

HIVE SPORT odpowiada wobec Kupującego, posiadającego status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, za niezgodność z umową zakupionych produktów na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
Przepisy dotyczące rękojmi za wady rzeczy nie mają zastosowania do zakupów dokonanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub zawodową w ramach i na potrzeby związane z tą działalnością.
Kupujący posiadający status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy w ciągu 10 (dziesięciu) dni od daty odbioru przesyłki, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 nr 22 poz. 271 z późn. zm.). Odstąpienie od umowy wymaga oświadczenia Kupującego złożonego na piśmie, wysłanego w formie elektronicznej na następujący adres poczty elektronicznej HIVE SPORT :sklep@bortexsport.pl. W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący, będący konsumentem ma prawo do zwrotu zakupionych towarów bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odebrania przesyłki. 
Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 3 powyżej nie ma zastosowania do zakupów dokonanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub zawodową w ramach i na potrzeby tej działalności.
Towar zwracany na podstawie odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 3 powyżej powinien znajdować się w stanie nienaruszonym, nie przedstawiającym żadnych śladów zużycia i korzystania z towaru.
Zwrotów zakupionych towarów należy dokonywać za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi kurierskie lub Pocztą Polską na adres: Bortexsport ul. Włókiennicza 2 84-230 Rumia.
W przypadku odstąpienia od umowy, do przesyłki zawierającej zwracany towar Kupujący zobowiązany jest dołączyć ksero otrzymanej od HIVE SPORT paragonu lub faktury VAT.
Cena uiszczona za zakupiony towar zostanie zwrócona Kupującemu w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania zwrotu przez HIVE SPORT, przelewem na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy bądź przekazem pocztowym na wskazany przez niego adres. Kupujący ponosi koszty związane tylko z odsyłką towaru.


VI. Gwarancja§ 9

Na każdy sprzedawany produkt udzielana jest gwarancja ustalona przez producenta. W każdym przypadku producent jest stroną rozpatrującą reklamację i od niego uzależniony jest czas jej rozpatrzenia. Okres gwarancji podany jest w opisie przedmiotu.
Producent nie dostarcza w okresie reklamacji produktów zastępczych oraz nie zwraca kosztów przesyłek lub montażu.
Jeśli produkt ma wadę fabryczną, jest źle spasowany lub nie można go poprawnie użytkować, prosimy o opisanie usterki i wykonanie jak najdokładniejszych zdjęć.
W przypadku stwierdzenia przez Kupującego uszkodzenia przedmiotu w momencie odbioru należy sporządzić protokół szkody w obecności kuriera doręczającego przesyłkę. Każdy kurier dysponuje stosownymi formularzami. HIVE SPORT pomaga dopełnić wszelkich formalności i reprezentuje Kupującego przed UPS w dochodzeniu odszkodowania. Tak zgłoszona szkoda rozpatrywana jest nieraz dłużej niż 28 dni roboczych. Każda pozytywnie rozpatrzona reklamacja zgłoszona w ten sposób skutkuje wymianą przez HIVE SPORT towaru na wolny od wad lub uszkodzeń. Prosimy pamiętać, że protokół należy wypełnić koniecznie w momencie odbioru przesyłki – protokoły zgłaszane następnego dnia są najczęściej rozpatrywane na niekorzyść Kupującego.
W przypadku, gdy Kupujący stwierdzi, iż otrzymał produkt o innym numerze katalogowym niż zamawiany, czyli nastąpiła pomyłka w momencie wysyłki z magazynu lub też towar został źle zapakowany przez producenta – prosimy o pilny kontakt. Sposób oraz formę wysyłki towaru należy ustalić z konsultantem HIVE SPORT., gdyż tylko wówczas HIVE SPORT jest w stanie pokryć ewentualne koszty. W przypadku braku identycznego produktu na stanie magazynowym Kupujący może zażądać zwrotu pieniędzy. HIVE SPORT nie odbiera paczek wysłanych za pobraniem.
W przypadku niektórych produktów wymagany jest profesjonalny montaż. Zakładając produkt we własnym zakresie Kupujący bierze na siebie odpowiedzialność za prawidłowe jego funkcjonowanie.

§ 10
PROMOCJE. WSZELKIE KUPONY ORAZ AKCJE RABATOWE JEST ODLICZANE OD PIERWOTNEJ CENY KATALOGOWEJ NIE LICZY SIĘ Z INNYMI PROMOCJAMI ORAZ RABATAMI.

VII. Ochrona danych osobowych Kupujących§ 10.
HIVE SPORT zapewnia, iż dane osobowe Kupujących przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji zamówienia.
Administratorem zbioru danych osobowych Kupującego jest HIVE SPORT
W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 Ze zm.) oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Kupujący ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
Każdy Kupujący może zażądać ich usunięcia.
HIVE SPORT nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o Kupujących i zakupach dokonanych przez Kupujących. HIVE SPORT dołoży wszelkich starań, aby dane dotyczące Kupujących oraz dokonywanych przez nich transakcji nie były dostępne dla osób trzecich.
Podanie przez Kupującego danych jest dobrowolne, jednakże ich podanie warunkuje prawidłowe wykonywanie przez HIVE SPORT umowy zawartej z Kupującym.

VIII. Postanowienia końcowe


§11.

Strona sklepu www.bortexsport.pl objęta jest prawami autorskimi. Publikowanie jakiejkolwiek części jej zawartości wymaga zgody właściciela sklepu.
Firma HIVE SPORT zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie. O zamierzonej zmianie albo o wprowadzeniu nowego regulaminu HIVE SPORT zawiadomi poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej www.bortexsport.pl Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w dniu ich zamieszczenia na wskazanej stronie internetowej, o ile nie zastrzeżono inaczej. Wprowadzone przez HIVE SPORT zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych przez Kupujących po wejściu w życie tych zmian.
Niezależnie od innych przypadków wskazanych w treści niniejszego Regulaminu HIVE SPORT nie ponosi odpowiedzialności za:

a) szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Kupującego ze Sklepu internetowego i nieprawidłowym dokonywaniem zakupów;

b) problemy w funkcjonowaniu Sklepu internetowego, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których HIVE SPORT przy zachowaniu należytej staranności nie był wstanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów w funkcjonowaniu łączy telekomunikacyjnych oraz zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej

c) korzystanie ze Sklepu internetowego przez Kupującego niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;

d) utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od HIVE SPORT

W przypadku, gdy Kupujący posiada status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ograniczenia odpowiedzialności HIVE SPORT z tytułu zdarzeń opisanych w ust. 3 nie mają do niego zastosowania.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

HIVE SPORT zastrzega sobie prawo do nieujawniania cen na wybrane grupy produktów.
Promocje organizowane przez Sklep www.bortexsport.pl nie łączą się z innymi promocjami lub rabatami udzielonymi wcześniej.

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt pocztą elektroniczną  sklep@bortexsport.pl lub telefonicznie (+48) 698-889-653